ВАСКРСАВАЊЕ ЈЕДНОГ ЕСЕЈА, ПОЛ ВАЛЕРИ

ВАСКРСАВАЊЕ ЈЕДНОГ ЕСЕЈА, ПОЛ ВАЛЕРИ
Шта је велика литература? (За Правду написао Пол Валери) Слава је клише. Сама по себи, она не значи ништа. Један књижевник може бити десет или двадесет година славан, па ипак његова слава може тако брзо и да ишчезне. Постоји само једна једина слава која нешто важи: - она слава коју име човека после смрти постигне. Стога је сасвим безначајно кад један човек још за живота није славан. После ове констатације треба да се позабавимо оном врстом славе која је снашла само неколицину срећних и изабраних, већ за живота славних људи. Како су они ту своју славу стекли, и да ли је вредело ту славу уопште, стицати? Слава је, у ствари, нагомилана популарност. А то значи врло несигуран посед, који тако и треба третирати. Јер свака слава зависи од безброја импондерабилија и од вечито променљивих чинилаца.

КЊИЖЕВНИ ОГЛАСИ


   Идући у сусрет бабљем лету ове године, "Заветине" су у ситуацији да вам понуде, поштовани, предсајамски књижевни пакет од три књиге песама, два романа и једне обимне студије самосвојних српских писаца, по веома повољној цени - 60 ЕУРА (за поручиоце у свету, Европа и ваневропски континенти - плус поштански трошкови), Реч је о плодним српским писцима, "белом тиму" "Заветина" - Александру Лукићу, аутору књиге песама "Псовка", и романа "Велика испраћуша"; Зорану М. Мандићу, аутору нове песничке књиге "Србија у дубоким водама", Бели Тукадрузу, аутору "Лас вилајета" и романа "Ујкин дом", и књижевном критичару Миодрагу Мркићу,  аутора обимне студије ("Књиге о Белатукадрузу") : "Последња сфера мистике (вел. формат, преко 511 стр.).
     Свих шест књига су одлично одштампане са пластфицираним корицама, осим романа Александра Лукића "Велика испраћуша" (тврде корице, 222 стр).
    ______

  
Псовка / Александар Лукић – Београд : Заветине:
ми, 2015 (Пожаревац : Ситограф РМ). – 82 стр. ; 21 cm. -
(Библиотека Мобаров. Поезија, Есеј, Проза ; књ. 1)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 81-82.
ISBN 978-86-82255-13-0
COBISS.SR-ID 214720012
 У ову Лукићеву књигу  ушле су песме настале последњих година. Књига је  одштампана као прва у „Библиотеци МОБАРОВ“ – основној библиотеци „Заветина“ (посвећеној пре свега најугроженијим књижевним жанровима: поезији, есеју, неукалупљивој прози….) Књига је изашла из штампе после Спасовдана 2015. године у формату а5 на 86 стр. -  мек повез.
________________  

Србија у дубоким водама  / Зоран М. Мандић - Београд : Заветине:
ми, 2015 (Пожаревац : Ситограф РМ). – 69 стр. ; 21 cm. -
(Библиотека Мобаров. Поезија, Есеј, Проза ; књ. 2)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 67-69.
 _________________

ЛУКИЋ, Александар, 1957–
Велика испраћуша : у спомен маестру пер Пјетру / Александар Лукић - Београд : Мобаров институт : Заветине, 2011 (Пожаревац : Ситограф РМ). - 222 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ. 2)
ISBN 978-86-82255-11-6
COBISS.SR-ID 186113292
  тврд повез. пластифиц. Папирно изд. 
   Видети и: Крај романа "ВЕЛИКА ИСПРАЋУША"    Оцена: Пред писцем је био тежак задатак. С једне стране, требало је избећи грубу ангажованост, а са друге, не допустити да роман „склизне“ у памфлет.(1) У таквим околностима, таленат је пресудан. Лукић је успео да превлада и један и други изазов. Следио је истину и није правио уступке. Из тога је проистекао и естетски квалитет.  (Препорука М. Милановић)[1] Сличан проблем решавао је и Достојевски пишући роман Зли дуси. Милосав Бабовић, Руска књижевност XIX века, Реализам, Научна књига, Београд 1971, 338. 
        
_____

ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ: Књига о Белатукадрузу / Миодраг Мркић
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41.09 Лукић М.
МРКИЋ, Миодраг, 1932–
Последња сфера мистике : сабрани радови о Белатукадрузу
(алиас Мирославу Лукићу) / Миодраг Мркић. – 1. штампано изд.
– Београд : Заветине, 2013 (Београд : Жиг). – 511 стр. : ауторова
слика ; 24 cm. – (#Библиотека #Заветине My opera. #Коло #1,
Канал Филтра ; #књ. #8)
Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 509–511. – Напомене: стр.
506–507.
ISBN 978-86-82255-12-3
a) Лукић, Мирослав (1950– )
COBISS.SR-ID 195917324

________

БЕЛА ТУКАДРУЗ
LAS  VILAJET

(АНОНИМНА ХРОНИКА)

Одабране песме 1993 – 2003


ЦИП – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821-163.41-1
ЛУКИЋ, Мирослав 1950 –
Las vilajet : (анонимна хроника) : одабране песме 1993 – 2003 / Белатукадруз; одабрао и поговор написао Душан Стојковић. – Центар за културу : Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, 2010…. – 232 стр.; 21 цм.
Библиотека Којекуде; књ. 3
Едиција Добитника Повеље Карађорђе (2009)
______________

Мирослав Лукић: УЈКИН ДОМ, роман
Апостроф, Београд, 1997.
190 стр. 20 цм.

…Огромне количине стварности леже заробљене у многим напуштеним стварима, у родословима и гробовима, у подрумима и на таванима.Када би таван ове куће почео да прича, када би проговорио, била би то занимљива хроника!… одломак из романа, стр. 44
Лукићева књига Ујкин дом је својеврстан пут ка бљеску муње, ка грому. Пут мистика кроз животну праксу и кроз искуство других, умних, искуство о свету .... - Миодраг Мркић
ИЗМЕЂУ СИМБОЛА И СТВАРНОСТИ / Мирољуб Милановић O romanu „Ujkin dom“ MiroslavaLukića, Apostrof , Bgd., 1997.  

=======================================
      Првих сто поручилаца овог пакета добија плус ЦД - ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ / Мирослав Лукић

Цена овог првог дигиталног издања Сабраних Дела Мирослава Лукића била је 80 ЕУРА (динарска противредност) плус поштански трошкови за поручиоце из Европе, Америке, Азије и Аустралије.
Препорука издавача, тј. Александра Лукића (одломак из књиге „Између митарења чудовишта и уметности будућности“) :
Лукићев песнички опус је ризница, добро осигурана и утврђена. Не могу је опљачкати варвари и разбојници; то је одбрана песништва и истовремено испуњавање дужности песника с краја 19. и 20. века, дужности које они нису у потпуности испунили: омогућавање високе културе стварањем база у родном језику и иживљвањем најзначајнијих и врховних чежњи.
То што је створио, то је поклон будућим нараштајима. Јер, Лукић је истовремено и савременији но ико, и смелији и поноснији него други песници и тврдо иде са временом и није у његовом запећку. Он је и довољно модеран, и за Европу и за свет, јер је у читав свој рад уложио много напора, тешког понирања и благодарне екстазе, али је истовремено и древан.
       Ова понуда или аукција траје до краја  овогодишњег београдског Сајма књига, и овај поклон ће добити - понављамо - првих сто поручилаца!!
    О свим књигама  и издањима из ове акције, поручиоци се могу још детаљније обавестити на страницама  мобилне Књижаре писаца.
    НАПОМЕНА: Најновија издања, књиге и часописе, шаљемо после уплате на ПосТнеТ упутници  - моб. Тел.  + 381 65 3006950.  
Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Мирослав Лукић, 180 309 Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13
(молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац напишу у електронској поруци,
 miroslav7275@gmail.com, и број – Control number).
Курирска служба коју користимо за слање робе је искључиво PostExpress, или уколико је предмет штампана ствар (књига, часопис, стрип и сл. ),  шаљем као тисковину због мањих трошкова слања. 
Могућ је договор око личног преузимања... 

_____________
ЛеЗ 0003046  

Нема коментара:

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"